Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD                                                                                                 

Zpracováno podle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých dalších předpisů. 

NÁZEV:Zařízení pro péči o děti Jesličky Koťátka                                                                                               

PROVOZOVATEL: PhDr. Andrea Pohlová R.S., IČ: 69819548, PhDr. Zuzana Pohlová IČ 76309096     

ADRESA: Vlárská 8, Praha 22,
Uhříněves                                                                                                                           

ZAPOČETÍ POSKYTOVÁNÍ PÉČE: září 2009

KRITÉRIA PRO VÝBĚR DĚTÍ: určeno pro 9 dětí ve věku od 2 měsíců do 3 let v denním režimu                                                                                                              

PROVOZNÍ DOBA: 7,00 – 18,30 hodin – pracovní dny

REŽIMOVÉ POŽADAVKY:

7,00 – 7,30  - příchod dětí

7,30 – 8,00  - snídaně

8,00 – 9,30  - individuální hra

9,30 – 10,00 – ovocná svačina

10,30 -11,30 - výchovné zaměstnání, individuální hra, pobyt na zahradě 

11,30 – 11,45 – příprava k obědu

11,45 – 12,15 - oběd

12,15 – 14,30 – polední klid, čtení pohádek

14,30 – 15,00 – odpolední svačina

15,00 – 16,30 - odpolední aktivity, pobyt na zahradě

Od 16,30 – individuální hra

POHYBOVÉ AKTIVITY:

Pohybové aktivity jsou provozovány v prostoru jeslí, zahrady a přilehlém dětském hřišti cca 100 m od budovy.

HYGIENA:

Učení hygienických návyků a pravidelné čištění zubů po obědě.

POBYT VENKU:

Minimálně 2 hod. denně (dle počasí). V letních měsících činnosti venku převažují. Pobyt venku se neuskuteční při mrazu pod -10 °C, při silném větru, dešti a při tropických teplotách pouze ve vymezeném- vhodném čase.

ÚDRŽBA PÍSKOVIŠTĚ A ZAHRADY:

Kontrola obsahu pískoviště před každým použitím a denní zakrývání pískoviště s pravidelnou výměnou písku. Sečení trávy provádí majitel objektu.

ODPOČINEK, SPÁNEK:

Spánek i odpočinek se řídí individuálními potřebami dětí. Děti odpočívají samostatně na připravovaných molitanových lehátkách, které se nachází v prostorách v 1. patře budovy. Lůžkoviny se vždy po použití provětrají. Děti se ke spánku převlékají. Usínají při čtení pohádek. Pro nejmenší děti je připravena malá oddělená ložnice pro klidnější odpočinek.

STRAVOVÁNÍ:

Stravu do zařízení donáší rodiče, podáváme stravu z jednorázových obalů. Děti se stravují dle časového plánu a dle individuálních potřeb.

PITNÝ REŽIM:

Během dne se mohou děti kdykoliv napít, tekutiny se dále pravidelně podávají v rámci stravování. Podáváme bylinné a ovocné čaje, vodu z balených lahví. V letních měsících mají děti tekutiny k dispozici i venku

OTUŽOVÁNÍ:

Otužování je zajištěno několika způsoby. Pravidelné větrání zařízení především při pohybových aktivitách. Využívání příznivého počasí co nejdelším pobytem venku. Sledujeme přiměřenou teplotu v herně. Kontrolujeme vhodné oblečení dětí v jeslích i mimo jesle.

POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM:

Vychází ze souhlasného stanoviska hygienické stanice pro hlavní město Prahu. Úklid povrchů, pomůcek a podlahových ploch zařízení probíhá denně, provádí se vysavačem, vlhkým úklidem za využití desinfekčních prostředků. Pevné odpady jsou ukládány do uzavřených nádob a jednorázových plastových obalů. Odpady se každý den vynášejí.

 Jsme zapojeni do třídění odpadu. Odvoz plen zajišťuje firma EKOM a.s.

PLATBA                                                                                                                    Poskytovaná péče je zpoplatněna, řídí se platným ceníkem, který je uveřejněn na webových stránkách zařízení  - www.jeslicky-kotatka.estranky.cz  a je součástí smlouvy o péči o dítě, kterou uzavírá provozovatel s rodiči při nástupu do zařízení.